Over Ons

Wij zijn 8 zorg- en welzijnsorganisaties waarbij maar liefst zo´n 2.000 vrijwilligers werkzaam zijn in de gemeente Breda. We zetten ze graag met deze dag extra in het zonnetje!

De betrokken organisaties:

Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van welzijn, wonen, thuiszorg en behandeling in West-Brabant. In iedere gemeente afgestemd op de lokale situatie. Zo bieden we maatwerk en zetten we tegelijkertijd de voordelen van een grote organisatie optimaal in. Innovatie in dienstverlening en zorg en focus op kwaliteit staan voorop. De eigen kracht van de klant staat altijd centraal. De kwaliteit van ons werk ontstaat in het contact van mens tot mens, want ieder mens is uniek. Daarom vinden wij het belangrijk de ander écht te zien. Dat is het uitgangspunt in alles wat we doen. Het bijzonder zien, het waardevolle doen. https://www.surplus.nl/over-surplus/

Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie voor psychosociale hulpverlening & sociaal-juridische dienstverlening. Zij richt zich, in samenwerking met anderen, op het helpen van mensen met persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke problemen, om hun zelfredzaamheid te herstellen, bevorderen of ondersteunen. Want de meeste mensen leven naar tevredenheid, ontwikkelen zich en zijn goed in staat als ze geconfronteerd worden met moeilijkheden deze zelf aan te pakken. Al dan niet met behulp van mensen uit hun directe omgeving. Een kleine groep lukt dat niet, waardoor er tijdelijk of over een langere periode onbalans ontstaat. Aan hen biedt het IMW professionele hulp- en dienstverlening. Het IMW laat zich daarbij leiden door o.a. uitgangspunten als vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet, eigen regie en verantwoordelijkheid, er werken vakbekwame medewerkers, er wordt gewerkt in netwerken en gericht op maatschappelijke baat. https://www.imwbreda.nl/

Amarant is de grootste zorgverlener voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel in Noord-Brabant. Met ruim 5.000 collega’s, 1.800 vrijwilligers en 400 locaties zijn we groot en veelzijdig, maar toch dichtbij en persoonlijk. Bij Amarant dragen we bij aan het welzijn en geluk van onze cliënten. Dat kan alleen als wij als werkgever zorgen voor een fijne werkomgeving, ruime ontwikkelingsmogelijkheden en voldoende carrièreperspectief voor onze medewerkers. Zo willen we een plek zijn waar werk gelukkig maakt. https://www.amarant.nl/

Park Zuiderhout is een unieke plek waar mensen op leeftijd landelijk wonen in een prachtig stukje natuur. De ideale locatie om het leven te vieren, daar zijn we volledig op ingericht. Wij bieden services op het gebied van Wonen, Vieren van het Leven en Zorg. U vindt ons in Teteringen, op een steenworp afstand van Breda. Medewerkers en vrijwilligers nodigen bewoners uit om elke dag te genieten van het leven van alledag.

Park Zuiderhout kan rekenen op de hulp van meer dan 100 fantastische vrijwilligers. Voor het merendeel zijn zij afkomstig uit Teteringen, Breda en Oosterhout. Een fijne groep mensen waarbinnen nieuwe contacten en vriendschappen ontstaan.

https://www.parkzuiderhout.nl/

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast bieden we zorg in 23 woonzorgcentra in de regio. Met aandacht en toewijding verlenen onze zorgprofessionals en vrijwilligers menslievende zorg. Meer informatie is te vinden op: https://www.thebe.nl/

Met drie locaties en de thuiszorg is Raffy | Lâle | De Leystroom er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving – in het bijzonder in de wijken Brabantpark en Heusdenhout, voor ouderen met een migratieachtergrond en specifiek Turkse, Indische en Molukse ouderen. Onze missie is om hen goede, persoonsgerichte en dus deskundige, afgestemde, liefdevolle zorg te bieden, met als voorname ambitie: het realiseren van kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten. 

Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg leggen we de basis voor prettig wonen en goede zorg, welzijn en behandeling. Met ons brede aanbod aan zorgverlening stellen we de kwaliteit van leven voorop. We hebben aandacht voor gezondheid en geluk. Daarom luisteren we naar wat er toe doet voor de cliënt of bewoner. 

Met onze betrokken medewerkers en enthousiaste vrijwilligers begeleiden we ouderen tijdens deze fase van het leven zo veilig en warm mogelijk vanuit een kleinschalige woonvoorziening of thuis in de wijk. Samen met de familie, buurt en gemeenschap.  www.samenkleurrijk.nl

SMO Breda e.o. is een combinatie van verschillende activiteitenlocaties en woonvoorzieningen in Breda en omgeving. Onze cliënten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. De mogelijkheden en krachten van burgers met een ondersteuningsvraag is ons uitgangspunt. Burgers krijgen de kans zelf aan hun gezondheid te werken en vanaf de eerste ontmoeting wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie gestimuleerd. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken waar de eigen kracht ligt en wat zij nodig hebben bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijk participatie aan de samenleving.

Centraal in de zorg en begeleiding staan drie doelen: Duurzame huisvesting, een steunend sociaal netwerk, een zinvolle dagbesteding. Binnen SMO Breda werken vakdeskundige en betrokken professionals. Daarnaast ondersteunen diverse vrijwilligers het herstelproces van de cliënt https://www.ikwilmeedoen.nl/organisatie/

In een rustige, groene omgeving en passend bij de sfeer van de omringende wijken Ruitersbos, Boeimeer en Ginneken bevindt zich Ruitersbos. Een zorgorganisatie welke staat voor kleinschalig wonen waarbij aandacht en warme liefdevolle zorg centraal staan. Wij willen met goede en veilige ouderenzorg een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in Breda en omgeving. Met zorg op maat en uitgaande van de individuele wensen en mogelijkheden van (wijk) bewoners en in goede samenwerking met familie. Dagelijks zetten vele vrijwilligers zich in voor het welzijn van (wijk)bewoners van Ruitersbos. Zij zorgen voor extra geluksmomentjes! https://www.ruitersbos.nl/